Mix several varieties within the same plot

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Mix several varieties within the farm plots the most exposed to climate hazards

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

It is common that some plots of the farm experience more regularly climatic impacts (bottom valley bottom, shallow soils, etc.). It may be interesting to use a diversity of varieties (with complementary agronomic skills) in this environment to limit the level of impact suffered.