Kohalikesse tingimustesse optimaalsete sortide/tõugude kasvatamine

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi
Üleujutus / Tugevad sajud
Sügis

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Kohalike sortide ja tõugude kohasuse muutmine tingib vajaduse uute sortide ja tõugude järele

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Tootja haavatavus väheneb, seega ettevõtjana konkurentsivõimelisem; oskusteabe loomine kohalikesse tingimustesse kohaste sortide kohta