Stabiilsete sortide valik, et saagikust säilitada

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi
Põud
Kevad

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Kõik

Meetme kirjeldus

Teatud sordid on teistest stabiilsemad

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Saagi maksimeerimise asemel, mis eeldab suuremaid sisendeid, võtta sihiks saagi stabiilsus erinevates ilmastikutingimustes