Adapt date of sowing & variety precocity

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Spring, autumn
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Spring

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals

Meetme kirjeldus

If rainy autumns, advance date of sowing & long cyvle varieties. If dry autumns, sow a short cycle variety before spring

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Ensure yields and economic profits avoiding shrivelling (heat waves of late spring) and problems of low nascencia. Thought it may be necessary to invest in seeds and difficults to plan costs and sowns, share resources in cooperatives or farmers unions could be a solution at social level.