Reach a reasonable treshold (ha/variety)

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals, legumes, oilseeds, vegetables

Meetme kirjeldus

Optimum threshold of ha/variety at farm level for the same crop depending on plots' size and farmers practices

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Ensure yields and economic profits avoiding climate stresses or at least diversifying the risks with the use of different varieties/ha at farm level for the same crop. It's demonstrated that climate stresses have different impacts on the different varieties. Though it may be necessary to invest in seeds and difficult to plan costs and sown, share resources in cooperatives or farmers unions could be a solution at social level.