To plant and harvest an own variety collection at farm lever every year

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals, legumes, oilseeds, vegetables

Meetme kirjeldus

At long term, create a variety collection at farm level, that allows the farmer to face the main extreme weather events

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Farmers find difficulties to acess to new varieties at research level, economic invests and technical assessment are needed. Legal impediments to share seeds between conventional farmers can make this measure adverse at social and economic level.