Varietal bouquet at farm level (all plots) to desynchronize sensitives crops stages

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Cereals, legumes, oilseeds, vegetables

Meetme kirjeldus

A groups of varieties available at farm level to desynchronize sensitive crop stages

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Farmers find difficultiess to acess to new varieties at research level, economic invests and technical assessment are needed. Legal impediments to share seeds between conventional farmers can make this measure adverse at social and economic level.