Crop substitution

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Substitute an irrigated crop with a rainfed crop

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

All or part of the irrigated areas with maize (grain / silage) can be replaced by the cultivation of sorghum, a more drought tolerant crop. This diversification will make it possible to reduce the overall dependence of the farm on irrigation.