Optimizing water supplies by piloting

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Implement an irrigation management method

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The aim of the irrigation management methods is to optimize the water supply per irrigated ha, bearing in mind that the interannual variability of irrigation needs is increasingly important. It can quite simply be a question of following irrigation warning bulletins, until the implementation of measurement tools in the irrigated plots (tensiometric probes, etc.).