Reduce summer water irrigation

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Postpone the irrigation water consumed in summer to other less critical periods

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Summer water consumption is exposed to a risk of non-availability. Postponing irrigation water supplies earlier in the season (May / June) can ensure the yield of winter crops to stabilize their yield at a period of the year with no water missing issues.