Survival irrigation

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Arable crops

Meetme kirjeldus

Reserve the use of irrigation in extreme cases

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

With more pronounced periods of drought, crop failures are more serious than before. Having the possibility of irrigating during these periods can save the crop by considering a harvest.