Better efficiency in irrigation, decision-support tools

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Vegetables

Meetme kirjeldus

Available technology (water meters, tensiometric probes, …) to adjust irrigation needs to the crop.

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

More efficient irrigation can enatil less nutrient leaching to water bodies and also a higher efficiency in plant uptake and nutrient management. Better irigation entails better soil conditions in general terms. Indirect positive effect on biodiversity, due to less water extraction from water bodies and less nutrient leaching from farms.