Better knowledge of crops' water needs

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Spring and summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Vegetables

Meetme kirjeldus

Detailed knowledge about water needs for different crops under different conditions

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Adjusting irrigation in irrigated crops to crops needs may suppose a water saving. Technical asessment may be needed