Drip irrigation systems

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Spring and summer

Tootmissüsteem

PÕLLUKULTUURID
Vegetables

Meetme kirjeldus

Tubes buried a few cm (semi-buried; annually changed; standard )or up to 20 cm (buried; lasts 2-3 years;thicker)

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Water saving, avoids evapotranspiration. Very efficient if combined with tensiometric probes. Less irrigation needed. Optimized use of fertilizers. As the soil surface is not wet, no weeds grow and herbicides treatments are completely eliminated. May need investment, especially for buried tubing (not for semi-buried which uses the same thecnology)