Frost fight

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Käre külm

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Perennial crops

Meetme kirjeldus

Frost fight

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

There are many devices to fight against frost, the amount of which will be quite variable: heating candles, sprinkler, fan (fixed or mobile), helicopter, hot air convector, etc.