Reorganize the plantations

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Perennial crops

Meetme kirjeldus

Reorganize the plantations

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Consider a diversification of the types of plantations in space (orientation, slopes, density, type of size, etc.) to maximize the potential of the territory's micro climates.