Adaptation of the plantation site

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Käre külm
Winter / spring

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Apple and vineyards

Meetme kirjeldus

Removal of obstacles which avoid the flowing out of the cold air and implementing of plantings on the hilly side

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The measure means additional workload in the beginning but it helps to secure the yields and to avoid heavy frost damages. It is recommendable to consult technical experts.