Deep mulching

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Käre külm
Spring

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Apple, vineyards

Meetme kirjeldus

Low mulching of the grass in the driving lane increases the heat release from the soil. The mulch then remains in the driving lane

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

An additional field crossing increases the fuel demand, but the deep mulching can reduce the frost damages. The mulch material supports the soil organisms and a good soil structure.