Frost protection candles

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Käre külm
Spring

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Apple, vineyards

Meetme kirjeldus

Frost protection candles are implemented in the driving lanes to avoid a temperature decrease < 0°C

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The use of frost protection candles is very expensive (up to 2400 €/ha/frost night) and leads to increasing GHG emissions and to a reduced air quality. The use of the candles is not allowed everywhere. The additional workload usually is increased only on single days, but the measure is very effective to avoid catastrophic frost damages. Additional hail nets can increase the frost protection effect.