Higher trunks

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Käre külm
Winter / spring

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Adaptating pruning to get higher trunks which are less vulnerable to frost

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The measure helps to secure the yields and to avoid heavy frost damages. It is recommendable to consult technical experts.