Minimal pruning

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Supporting the natural growth of the vine (liana plant) by minimal pruning

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Less working hours are necessary due to the minimal pruning and the plants are more resistent to deseases, so less field crossings are necessary. This reduces the fuel and pesticide need, with a positive effect on biodiversity, soil organisms and soil structure (e.g. higher infiltration rate and water storing capacity). External agricultural advice is advisable.