Mobile gas turbines

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Käre külm
Spring

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Apple, vineyards

Meetme kirjeldus

The gas turbines driven through the lanes producing hot air

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The gas turbines have a low efficiency (40%) and are therefore quite expensive. The GHG emissions are high. The additional workload is usually increased on single days, but the measure is effective to avoid catastrophic frost damages if the same spot can be warmed every 10 minutes.