Protection against hail and heavy precipitation

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
Spring and summer
Rahe
Spring and summer

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Apple, vineyards

Meetme kirjeldus

Installing nets and foil roofs against hail, frost, heavy precipitation and radiation

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The protection devices need some investments but the benefit, especially against hail, is very high. A further side effect is the protection from bird and wesp feeding. The product quality can be improved considerably.