Reduced summer pruning

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Apple

Meetme kirjeldus

A reduced pruning on the sunny side of the trees protects the trees from sunburn during high temperatures

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A reduced pruning means more organic material and a higher degree of shadow, which has a positive effect on the soil /soil organisms. Less pruning means less workload and simultaneously higher (quality-) yields.