Taimede lehekaudne väetamine

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Suvi

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
viljapuud, viinapuud

Meetme kirjeldus

Põuatingimustes on toiteainete omastamine lehtede kaudu pritsimisel lihtsam

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Lehtede väetamise kaudu on võimalik taimi toitainetega varustada ka põuaperioodidel. Mõjub positiivselt viljade saagikuse ja kvaliteedile