Rahe ja vihmakaitse võrgud istanduses

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Rahe
Suvi
Üleujutus / Tugevad sajud
Suvi

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
viljapuud, viinapuud

Meetme kirjeldus

Võrkude ja kilekatete paigaldamine rahe, külma, tugevate sademete ja radiatsiooni vastu

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Kaitserajatised ja -materjalid nõuavad teatavaid investeeringuid, kuid kasu, eriti rahe eest, on väga suur. Katted vähendavd ka lindude või herilaste poolt tekitatud kahjusid. Saagi kvaliteeti saab seeläbi märkimisväärselt parandada.