Põllamajandusliku nõustamisteenuse ja konsulentide kaasamine

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
kõik

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
viljapuud, viinapuud

Meetme kirjeldus

Asjaliku nõustamisteenuse kasutamine aitab kaasa optimaalsete kasvatustehnoloogiate valimisele

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Nõustamisteenuse kasutamisel on ideaalis positiivne sünergiline ja mõju (nt vähenevad kasvuhoonegaaside heitkogused, paraneb mulla veesidumisvõime, saagikus stabiliseerub). Samal ajal peab tootjatel olema hea ülevaade oma tootmissüsteemist, mis vajab pidevat jägimist ja kohandamist. Nõustamine on sisseostetav teenus