Hail protection nets

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Rahe
Spring and summer

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Hails for protecting bunches. They are installed from grape formation to harvest

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Nets installed above the vine canopy or laterally covering bunches supose a high investment but that can be worth in areas with high hail frequency