Implementation of hedges

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer
Tuul / Torm
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Implementing hedges as barriers for cold and hot winds

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

If hedgerows are dense and have a complex structure, they can contribute to pest control by hosting natural enemies. It increases CO2 retention. Hedges create a microclimate that reduces: hot/cold winds, soil runoff during rainy periods, frozen effects, etc. It allows a better soil structure & water retention. Technical assessment needed to use native species.