Whitening of vines

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Summer

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Use of kaolinte or similar materials for whitening vines, reflecting sunlight and decresing temperature

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Some experiences (with vines and fruit trees) show that whitening plants help to decrease fruit/bunches temperature, as sunlight is reflected. It also helps to reduce the impact of pests, more specificlly sucklig insects and suppose benefits for biodiversity.