Plant material against frost

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Atlandi piirkond
Atlandi piirkond

Ilmastiku sündmus

Käre külm

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Perennial crops

Meetme kirjeldus

Plant material against frost

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

To deal with the risk of late frost in spring, it is possible to opt for a later plant material, or one with slow maturation and / or low accumulation of sugar, or else with fruiting secondary buds.