Uute sortide kasutuselevõtt: lõunapoolsetes piirkondades seni kasvatatud sordid

Rakendamine

Pikaajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Suvi
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Suvi

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
viljapuud, viinapuud

Meetme kirjeldus

Uute sortide kasutuselevõtuga on võimalik saada paremat saagi kvaliteeti

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Mõned välismaised sordid, mis on pärit sarnaste tingimuste või suurema kliimastressiga piirkonnast, võivad mõnikord kohaneda uutes piirkondades, kus kasvutingimused on soodsamad.