Change in wine profile

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
All

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Adapting wine profile to consumers' demand but also for overcoming climatic stress with an impact on grapes quality

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Wines' characteristics has changed over the time as consumers' preferences do. This gives win producers more chances to overcome some problems (eg. Heavy and alcoholic wines, a regular problem for red varieties affected by heat waves, can be balanced with a higher acidity)