Covering of the driving lanes

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Summer
Üleujutus / Tugevad sajud
All

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Apple and vineyards

Meetme kirjeldus

Sowing a diverse greening mixture into the driving lanes protects the whole soil system

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

A diverse catch crop mixture protects the soil from drying out, from too much heat and erosion. At the same time the plants store CO2, contribute to humus formation and a good soil structure by rooting in the soil. The plants improve the biodiversity in the plantation especially when it is a diverse catch crop mixture and lead to a better water storing capacity of the soil.