Self-driving machines

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Mandri Euroopa piirkond
Mandri Euroopa piirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
All

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Apple, vineyards

Meetme kirjeldus

Reducing the soil compression by self-driving machines e.g. for hoeing the tree strips

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The lighter and self-driving machines reduce the soil compression and the GHG emissions. Soil organisms, soil structure and water infiltration into the soil profit from this and therefore the yields as well. Initial investments are necessary but are payed off by the lower fuel and personal need and the improved soil structure. External advice may be necessary.