Taimede optimaalne varustamine toitainetega

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõrged temperatuurid / Kuumalaine
Käre külm
Tuul / Torm
Kõik
Põud
Kõik

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
viljapuud, viinapuud

Meetme kirjeldus

Taimede optimaalne toitainete varustamine peamiste ja mikroelementidega

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Toitainetega optimaalselt varustatud taimed on stabiilsed, terved ja vastupidavad kliimamuutuste mõjudele. Optimaalne väetamine väldib toitainete leostumist põhja- ja pinnavette, mis mõjutaks taimestikku ja loomastikku negatiivselt. Vähenevad kasvuhoonegaaside ja ammoniaagi emissioonid ning see (sh lupjamine) on ka mullaorganismidele kasulik. See meede võib vähendada väetisekulu.