Minimeeritud harimine reavahedes

Rakendamine

Keskmiseajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Kõik
Põud
Kõik

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
viljapuud, viinapuud

Meetme kirjeldus

Klassikaline maaharimisviisi asendamine minimeeritud harimisega (nt vähendatud mullaharimine, multšimine).

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Minimeeritud harimine parandab mulla struktuuri (parem veesidumis- ja hoiuvõime), kaitseb mulda, vähendab mulla erosiooni ning toitainete leostumist põhja- ja pinnavette. Minimeeritud harimine tähendab vähem töötunde ja väiksemat kütusekulu. Vajalikud alginvesteeringud või teenusepakkujate kasutamine.