Application of compost

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Autumn and winter
Põud
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Use of compost from different local resources (winery leftovers, manure, waste) to increase organic matter content

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The use of compost coming from agricultural residues and agrifood waste helps local stakeholders to close nutrients cycles and to enhance soil conditions (organic matter increasement, nutrients cycle and structure improvement, better water retentino, erosion decreasement, and biodiversity improvement). It may suppose economic savings against other fertilization methods.