Application of manures

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Autumn and winter
Põud
Spring and Summer

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Use of manure from different local animals for impoving organic matter content

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The use of manures has an undeniable benefit on soil biology (Organic matter and nutrients increase, water retention improves, erosion decreases and soil biodiversity increases) The main constraint is that livestock farming is more and more decoupled from agricultural production