Cover crops

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Winter
Põud
Spring

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Use of cover crops for increasing organic matter: spontaneous or sown, in winter (in rainfed vineyards) or permanent

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The composition, technique and management in each farm is very heterogeneous due to soil and local conditions, especially in rainfed Mediterranean conditions. Testing and demonstration is needed at a local scale for promoting its use. It increases organic matter and nutrients availability. It fixes carbon at soil. It improves the soil structure and avoids erosion. Benefits for biodiversity, since it provides food and shelter for useful fauna.