Techniques for reducing erosion

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Lõunapiirkond
Lõunapiirkond

Ilmastiku sündmus

Üleujutus / Tugevad sajud
Autumn and winter

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
Vineyards

Meetme kirjeldus

Living structures, key line design, terracing… it includes any technique for avoiding the loss of organic matter

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

The first layer of agricultural soils are rich in organic matter, nutrients and living organisms. Erosion means losing all this. Different techniques, from simple to complex can be implemented