Lisakastmine

Rakendamine

Lühiajaline

Jätkusuutlikkuse tegurid

  • KHG emissioon
  • Õhu kvaliteet
  • Muld
  • Vesi
  • Bioloogiline mitmekesisus
  • Loomade heaolu
  • Majanduslik mõju
  • Sotsiaalne mõju
  • Tehniline rakendatavus

Kliimariski piirkond

Põhjapiirkond
Põhjapiirkond

Ilmastiku sündmus

Põud
Kevad
Põud
Suvi

Tootmissüsteem

PUUVILJAD JA VIINAPUUD
viljapuud, viinapuud

Meetme kirjeldus

Effektiivse kastmissüsteemi (tilkkastmine) kasutamine võimaldab kasta/väetada optimaalsel ajal ja koguses

Kommentaarid jätkusuutlikkuse kohta

Veeressursid võivad tulevikus väheneda. Vee tõhusam kasutamine on kasulik ka taimede tervise seisukohast.