Valitud piirkonna teabekaart

Kliimat kirjeldatakse ilmastikumuutujatega (temperatuurid, sademed jne) vähemalt 30-aastase perioodi jooksul, mis on vajalik varieeruvuse ja teatud parameetrite muutuste registreerimiseks.

Aasta keskmised temperatuurid (°C) on saadaval ajavahemikus 1987-2016.

Tulemused on esitatud terve kalendriaasta kohta ja seejärel aastaaegade kohta: talv (jaanuar - veebruar - märts), kevad (aprill - mai - juuni), suvi (juuli - august - september) ja sügis (oktoober - november - detsember).

Kursorit kasutades on graafikultel võimalik vaadata erinevate aastate detailsemaid väärtusi. Nii saab näiteks võrrelda miinimum- ja maksimumväärtusi erinevate aastate või aastaaegade lõikes, samuti võimaldab see näha, millised on olnud muutused vaadeldavatel perioodidel.

Allikas: Agri4Cast, JRC

Aasta keskmine temperatuur (°C)
Hooajaline keskmine temperatuur (°C)