Valitud piirkonna teabekaart

Nüüd tutvustatakse kliimaprognoose, mis iseloomustavad järgmise 30 aasta kliimat ja mida defineeritakse kui lähituleviku kliimat (NF). Need prognoosid pärinevad kliimamudelitest, mis iseloomustavad kliimat ja selle võimalikku arengut lähitulevikus (Model ETHZ-CLM-HadCM3Q0, A1B SRES scenario, Agri4Cast JRC). Esimene, üldiste indikaatorite, seeria kirjeldab kliimamuutujaid lähitulevikus. Seejärel on võimalik uurida spetsiifilisemaid indikaatoreid, mis iseloomustavad tingimusi taimekasvatuses, söödatootmises, loomakasvatuses ja püsikultuuride kasvatuses (viinapuud ja puuviljad).

Võimalikke kliimamuutusi esitletakse mitmete kliimamuutujate graafiliste kujutiste teel: sademete hulk, aasta keskmine temperatuur, veepuudus, temperatuuride summa, kuumade või külmade päevade arv aastas jne.

Igal graafikul on näha simulatsioonid nii lähimineviku (st viimase 30 aasta) kui ka lähituleviku (st järgmise 30 aasta) kohta.

Graafikute abil on võimalik näha muutusi (äärmuslikud väärtused, keskmised jne) aastate ja perioodide lõikes.

Aasta keskmine sademete hulk (mm/aastas)
Koguaurumine (PET) - Kevad ja suvi (mm)
Aasta keskmine veepuuduse indeks (mm)
Keskmine veepuudus - Kevad ja suvi (mm)
Keskmine veepuudus - Sügis (mm)
Aasta keskmine temperatuur (°C)
Temperatuuride summa (> 0°C) (GDD)
Palavate päevade arv aastas (päeva/aastas)
Keskmine temperatuur - Suvi (°C)
Külmapäevade arv aastas (päeva/aastas)