Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

Which natural factors can also have an influence our climate?