Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

In 2100, what could be the increase of average temperature on Earth if things remain the same?