Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

According to you, a “hotter” climate induces …?