Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutused

In France and for Near Future (2020-2050), heatwaves will impact which part of the country?