Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Mõju põllumajandusele

Over the last 20 years, what was the trend of the average yield of common wheat?