Ettevõtte haavatavuse ja kohanemise küsimustik

Kliimamuutustega kohanemine

Arable crops system

How do you think it is possible to diversify in order to adapt?